uploads/Flash/7-flash.jpg
uploads/Flash/6-flash.jpg
uploads/Flash/2-flash.JPG
uploads/Flash/4-flash.JPG

Highlight

text

...

Link ͹ҹ

Sponsors

ที่ตั้ง

     สมาคมไหมไทย

     อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัว และหัตถกรรม ชั้น 5 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4
     แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
     โทรศัพท์:+66 (0) 2712-4328
     โทรสาร:+66 (0) 2391-2896
     E-mail : thsilkas@yahoo.com

แผนที่แบบฟอร์มติดต่อ


ชื่อผู้ติดต่อ  :  *
อีเมล์   :  *
เรื่องที่ติดต่อ   :  *
ข้อความที่ติดต่อ   :  *